โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562  
 

ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินผลในรายกาย ที่ตรวจพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.32 น. โดย ตรีรัตน์ พึ่งเนตร

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย