ขอเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย (ข้าราชการ เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว) (ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ)
 
 
 
 
โครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2555  
 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จัดโครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี  2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2555 เวลา 15.29 น. โดย คุณ ปภัชษา ยิ่งยงวรชัย

ผู้เข้าชม 358 ท่าน