หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ม่วงเตี้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดศาลาดิน
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง **เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยมีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้
 
 
 
 
 
กลุ่มทำขนมไทยบ้านเจ้าตะละ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
   
         
 
ที่ อท 0023.3/4453 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน หรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/4452 ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการโครงการInformation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/4451 ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการโครงการInformation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/4450 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2449 ประชาสัมพันธ์หนังสือราชการ  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/2447 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/2448 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/2446 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปี 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2436 การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) รุ่นที่ 1 ปี 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2435 การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) รุ่นที่ 1 ปี 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
อท 0023.6/ว4987 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 4974 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 4971 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  [ 23 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 4972 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2426 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EHA  [ 23 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2427 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EHA  [ 23 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 4962 การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2406 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  [ 22 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 4963 ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2565 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2405 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  [ 22 พ.ย. 2565 ]  
 
 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
 
 
อบต.คำหยาด กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 120 
อบต.คำหยาด กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
อบต.คำหยาด กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
   
         
 
 
แจ้งน้ำไม่ไหลและส่งข้อเสนอแนะ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 3252  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 159  ตอบ 0  
ขออนุเคราะห์ ป้ายแจ้งเตือน ถนน ขนานคลอง ประตูน้ำวัดคูมะนาวหวาน (30 พ.ค. 2564)    อ่าน 288  ตอบ 0  
 
 


ซื้อถังขยะพลาสติกขยะเปียก ตามโครงการส่งเสริมการคัด [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเช็คระยะ ๕๐,๐๐๐ กม. รถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๖๔๐ [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย [ 3 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.ม่วงเตี้ย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
 
 
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
จำนวนผู้เข้าชม 11,946,778 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร 081-7707555
 

facebook
ทต.ม่วงเตี้ย

facebook
ทต.ม่วงเตี้ย
ทต.ม่วงเตี้ย