หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ม่วงเตี้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดศาลาดิน
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
นายเกษม ยิ้มสรวล
ประธานสภาเทศบาล
 
นายวิชาญ เอนก
รองประธานสภาเทศบาล
นายขวัญชัย ฉ่ำเฉลียว
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายณวัสน์ คชาศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสุวดี รัตนสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายมานพ สุกใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจรัญ ยกย่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายกฤตภาส สกุลเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประสาน เอนก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2