หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าร่วมตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์....
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ ผู้มาติดต่อตามภารกิจหรือติดต่อเรื่องอื่นๆของเทศบาล) และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานทุกท่านที่ทำงานให้กับเทศบาลฯ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ) เข้าร่วมตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15.35 น. โดย ตรีรัตน์ พึ่งเนตร

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
สงวนสิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
จำนวนผู้เข้าชม 3,532,888 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com