หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอ่างทอง [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)