หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ม่วงเตี้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดศาลาดิน
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง **เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยมีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้
 
 
 
 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       
    ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและภาษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันการรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้ป่วยHIV และผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
    ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันรักษาโรคและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
    การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม โดยตรง ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่างๆ
    ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม และทั่วถึงในทุกๆปี
    การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน และสถานที่
    ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ
    เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
    ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
       
    ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถานและกิจกรรมทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมนำสู่การท่องเที่ยวและเผยแพร่สู่ประขาคมอาเซียน
 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะและส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด
    ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP SMES วิสาหกิจชุมชนทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
    ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ ประมง และอาหารให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร
    ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMES) ขนาดกลางพร้อมจัดหาเงินทุน
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เละวิถีชีวิตอันดีงามของประชาขนในห้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน
    ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การเตรียมความพร้อมผู้ผลิตผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
จำนวนผู้เข้าชม 15,274,210 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร 081-7707555