คุณอยากให้ ทต.ม่วงเตี้ย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 18 )
17.82%
ไฟฟ้า ( 1 )
0.99%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 20 )
19.80%
น้ำประปา ( 28 )
27.72%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 23 )
22.77%
การสื่อสารภายในตำบล ( 11 )
10.89%